Stoppa korruption inom alla led i Göteborg

Korruption i de lugnaste vatten

De senaste åren har Göteborg skakats av återkommande anklagelser om korruption. Framförallt handlar det om en muthärva som inbegrep Göteborgs kommun, Göteborgs Energi och de entreprenörer de misstänks ha tagit emot tjänster och pengar ifrån. Fallet, som först uppdagades av SVT:s Uppdrag Granskning, är minst sagt pinsamt för en kommunstyrelse som gärna talar om den speciella Göteborgsandan. Muthärvan oroade även statsminister Fredrik Reinfeldt. Vissa inblandande har nu fällts i domstol, och staden har tillsatt en oberoende utredning och en whistleblower-tjänst. Ändå kvarstår frågan: varför verkar korruption vara mer utbrett i Göteborg än i andra delar av landet?

Korruption och ”Göteborgsandan”

När begreppet myntades syftade ”Göteborgsandan” på någonting i grunden positivt. Det stod för en allmän ansvarskänsla för hemstaden, och mer specifikt för en samverkan mellan politik och näringsliv. Det ansågs typiskt göteborgskt att de två sidorna skulle hitta sätt att kringgå byråkratiska låsningar för att hitta lösningar, men alltid med stadens bästa för ögonen. Nuförtiden är det få som kan höra ”Göteborgsandan” utan att tänka ”korruption”. Bilden av politiker som låter sig bestickas av näringslivet har satt sig, och den är inte oförtjänt.

När Uppdrag Granskning började undersöka Göteborgs kommunrevision hösten 2010, hittade de en mängd oegentligheter. Där fanns fakturor för jobb hemma hos anställda på kommunen och Göteborgs Energi; fakturor för jobb som inte utförts överhuvudtaget; bevis på bjudresor och gåvor. Det visade sig att ett flertal offentligt anställda hade låtit sig mutas av leverantörer som de sedan gav fördelaktiga kontrakt till. Vad som gjorde det hela värre var hur utbredd denna korruption visade sig vara. Hittills har ett tiotal skilda fall uppdagats.

Muthärvans rättsliga påföljder

Efter mediestormen som uppstod kring avslöjandena inleddes den rättsliga processen. Statsåklagaren drog igång flera förundersökningar, av vilka sju har lett till åtal. Åtminstone sex personer har hittills fällts i domstol till följd av härvan. Parallellt med domstolens arbete tillsatte Göteborgs kommun en oberoende kommission med uppdrag att undersöka förekomsten av korruption i staden. Deras rapport, som stod färdig sommaren 2013, pekade speciellt ut Göteborgsandan som en anledning till att de som visste inte sa någonting. För samarbetets skull tilläts alltför mycket.

Kommunen har också infört en whistleblower-tjänst som en konsekvens av muthärvan. Dit kan kommunanställda vända sig om de känner till eller misstänker korruption hos personer i ledningspositioner. Dessutom sägs också den ekonomiska kontrollen ha stärkt så att vänskapskontrakt inte kan slinka igenom. Klart är att muthärvan och den påföljande mediauppståndelsen sargat förtroendet för styret i Göteborg, vilket i förlängningen även påverkar förtroendet för demokratin i sig. Hur ska man gå till väga för att återupprätta den tillit som gått förlorad?

Låt det inte ske igen

Göteborg måste ta krafttag för att skaka av sig det rykte om korruption som de behäftats med. Sedan muthärvan började nystas upp har förtroendet för politiker och tjänstemän sjunkit till bottennivåer. Lovande steg har redan tagits, men förändringsarbetet får inte stanna vid åtgärder i marginalen. En oberoende utredning har nu visat att det grundläggande problemet handlar om djupt rotade attityder. Att förändra Göteborgsandan till något som uppfattas positivt kommer inte bli enkelt, men det är nödvändigt för att förhindra fler muthärvor i framtiden.