Politiska möten i Göteborg

Traditionellt sett har Göteborg varit en socialdemokratisk stad, där de röda har varit i majoritet. Göteborg har länge varit en arbetarstad med många fabriker som har hållit stadens invånare sysselsatta. Även idag, efter det senaste valet 2014, styr de rödgröna partierna i staden. Det betyder dock inte att andra politiska partier saknar mötesplatser och sammankomster. Det finns en lista på Västra Götalandsregionens hemsida över samtliga politiska möten som sker årligen i staden. Det är inte endast enskilda partiers sammankomster som räknas som politiska möten, utan även nämnder, presidiemöten och styrelsemöten ingår i begreppet.

Möten som rör dig

Möten i kommunfullmäktige

Varje månad hålls en mängd möten med politiska förtecken i Göteborg. En gång i månaden hålls kommunfullmäktigemöte i Börshuset i stadens centrala delar. På grund av reparation hålls alla sammankomster i Kronhuset tills vidare. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen, och representanter väljs vart fjärde år, samtidigt som riksdagsvalet sker. Frågor som kommunfullmäktige beslutar i rör bland annat kommunalskatten och kommunens budget. Det är också kommunfullmäktige som utser vilka som ska företräda nämnder och styrelser. I Göteborg finns 81 ordinarie ledamöter och 44 ersättare. Alla kommunfullmäktigemöten är offentliga och du är välkommen att besöka dem.
Om du vill veta vad som sägs på kommunfullmäktigemötet, men inte kan deltaga personligen, sänds sammankomsten både i radio och på webb-tv. På Göteborgs stads hemsida samt i de lokala dagstidningarna hittar du när dessa möten hålls. Det är som sagt inte endast kommunfullmäktige som håller sammanträde i Göteborg. Vid många sammankomster behöver du dock ingå i den nämnd eller styrelse som håller i mötet. Även enskilda partier håller regelbundet möte, om du vill engagera dig, är ett tips att besöka något av dessa sammankomster för att lära dig mer om partiet.

Vänster eller höger

I Sveriges andra största stad finns det många möjligheter för dig som vill engagera dig politiskt. Både stora och mindre partier finns representerade i staden och många av dem håller regelbundna möten. Socialdemokraterna i Göteborg består av 100 föreningar runt om i staden, där du har chans att engagera dig. De allra flesta av dessa föreningar är stadsdelsföreningar men det finns även kristna föreningar och kvinnoföreningar som anordnas i Socialdemokraternas regi. Det är upp till varje förening att själva bestämma hur de ska bedriva sin verksamhet.
Även Moderaterna är stora i Göteborg och på deras möten planeras det för hur staden ska bli ännu bättre. Partiet vill framförallt göra staden tryggare och göra det enklare att starta företag. Om du är kvinna kan du engagera dig i MQ, som är partiets kvinnoförening. Tillhör du den unga skaran har partiet en ungdomssektion som regelbundet ordnar träffar för sina medlemmar. Att gå med i en politisk ungdomsförening är ett utmärkt sätt att lära sig mer om politik och engagera sig i samhället samtidigt som du får träffa dina vänner.

Något för alla

Politik ska syfta till att göra samhället bättre. Till att människor ska komma samman, samtala och besluta i frågor som rör dem. Detta sker i Sverige på ett demokratiskt sätt. Vi folk väljer våra representanter och alla har möjlighet att engagera sig, oberoende var du kommer från eller hur du ser ut. Att delta i politiska möten är gratis och ger dig en chans att faktiskt påverka vad som händer i din omgivning. Du ser hur politiker reagerar i mötessammanhang och bildar dig en uppfattning om vem som du vill lägga din röst på inför nästa val.