Blogg om ett öppnare Göteborg

Göteborg har alltid varit en arbetarstad och bebodd av olika slags människor. Solidaritet för alla och en öppen gemenskap är grundpelaren för Göteborgs fantastiska kultur. Denna blogg är skapad för att verka som en megafon utan några filter. Den här bloggen erbjuder ett transparent rapporterande om hur det egentligen ser ut i Göteborg, både bland politikerna och andra etablissemang i staden. Denna plats på nätet står på den lilla människans sida. Allt som är viktigt och händer i samhället ska kunna diskuteras i det offentliga. Yttrandefriheten ska alltid råda, inte minst på denna blogg.

Blogg om ett öppnare Göteborg

Blogg som pratar om orättvisa

Ett av ämnena som det kommer att skrivas om på denna blogg är problemet med vänskapskorruption, nepotism. Vad innebär då detta? Det kallas även svågerpolitik. När någon har makt i samhället och besitter en viss position så kan den människan även ha makt att anställa andra. Då den makten utnyttjas på så vis att det bara är vänner eller släktingar till den makthavande människan som får arbete, då är det vänskapskorruption. Det är en mycket utbredd och djupt orättvis situation som är tvungen att nystas upp och föras ut i ljuset.
Just svågerpolitik är någonting som du ofta kan se i den kriminella världen. Det kommer kanske som en överraskning för många att det även är ganska utbrett i politiken. För att full öppenhet ska råda i samhället som stort behövs det pekas ut vilka politiker i Göteborg som använder sig av den här metoden på grund av att de besitter en maktposition i samhället. På denna blogg kan du få reda på vilka som använder denna metod. Detta kan jämföras med en vanlig muta, även om inget monetärt byte har ägt rum. Mutan är istället social, men den existerar likväl.

Göteborg ska vara transparent

Göteborg som stad måste alltid se efter sin skyldighet att alla invånares mänskliga rättigheter respekteras. Det ska inte få förekomma övertramp i det området. Transparent rapportering är mycket viktigt när det sker övertramp. Att informera den stora allmänheten om orättvisor som råder är en del av denna blogg. För att vara transparent som journalist är det viktigt att inte bara se efter Göteborg som stad, utan även rapportera från stadens grannkommuner. Det som bör åstadkommas är en förändring så att hela området som innefattar Göteborg blir mer transparent och öppet i framtiden.
Många tidningar som rapporterar om saker som har hänt i området säger inte hela sanningen och lämnar ute viktiga detaljer. Denna blogg vill att läsarna ska veta allt som är viktigt inom alla ämnen som handlar om politiken i Göteborg. Det är först när allmänheten känner till det som händer i vår omvärld som riktiga beslut kan tas, till exempel vilka politiker som ska väljas in och vilka som ska gå. Ett bra samhälle är även ett jämlikt samhälle som är solidariskt och står för yttrandefriheten.

För dig som vill veta sanningen

Det finns mycket som behöver pratas om öppet i världen, inte minst i Göteborg och grannkommunerna. En blogg som visar många olika sidor av politiken som sker i staden och grannkommunerna är viktigt när fler och fler tar del av nyheter och information på internet. Ett öppnare Göteborg innebär att det förhoppningsvis är styrt av människorna som bor i staden i framtiden. Det ska inte bara vara politiker som bestämmer saker bakom stängda dörrar där vanliga människor inte har någon inblick.