Partiet Öppna Göteborg

Partiet Öppna Göteborg är ett kommunalt parti som startades i början på 2014 för att jobba för ett mer öppet och transparent Göteborg. Öppna Göteborg är politiskt obundet. Partiet startades som en reaktion på korruptionen som vi har sett i Göteborg de senaste åren. Målet är att komma in i kommunfullmäktige för att på så sätt kunna bekämpa korruption, maktmissbruk och olämplig maktanvändning. Från början var tanken att lyckas med detta redan vid valet 2014, men det visade sig att startsträckan var för kort för ett så ambitiöst mål. Partiet fick 6070 röster, men det räckte inte till en plats i KF. Istället siktar man nu framåt, och hoppas att få ta revansch vid valet 2018.

Öppna Göteborg jobbar för ett mer öppet och transparent Göteborg

Öppna Göteborg – Historia och mål

Partiet Öppna Göteborg bildades efter en debattartikel skriven av professor Dennis Töllborg, som publicerades i GP. Töllborg, som är professor i rättsvetenskap, debatterade för att ”något är ruttet” i Göteborgs stad, och att det nu är hög tid att ta tag i korruptionen. Att ha någon som granskar verksamheten utifrån kan leda till förbättringar i alla typer av verksamheter. Det kan vi se exempel på med allt från onlinecasinon som recenseras på onlinecasinobonus24.se, till revisionskraven vi har på företag. Vad Öppna Göteborg vill är att vara den kritiska rösten, precis som Piratpartiet, som går in med målet att verka mot både hård och mjuk korruption. Man vill ha ett system där politikerna jobbar utifrån stadens och invånarnas intressen, inte sina egna. Det här kan tyckas självklart, men den senaste tidens avslöjanden visar att så inte har varit fallet i Göteborg.
Själva idén med Partiet Öppna Göteborg är ”En fråga, en mandatperiod”. Man vill ta mandat i kommunfullmäktige för att kunna påverka inifrån. Förhoppningen är att det ska räcka med en mandatperiod, för att kunna driva igenom en förändring. Partiet har hela tiden varit öppet med att det är ett enfrågeparti, och haft strategier för hur man skall hantera frågor som inte är relaterade till öppenhet och anti-korruption. Planen för Öppna Göteborg är att följa opinionen när man röstar i andra frågor, för att på så sätt stå bakom vad Göteborgs väljare känner. Töllborg beskriver syftet med partiet som att bli av med det i Göteborgsandan som skapar problem, och de politiker och tjänstemän inom Göteborg som står för den gamla sortens anda. Han vill också återupprätta tanken på Göteborg som något positivt, som visar på kärleken till staden och gemenskapen bland dess invånare.

Mutskandalerna som skakat Göteborgs Stad

Göteborg har råkat ut för flera mutskandaler de senaste åren. ”Göteborgsandan” har blivit ett känt begrepp, som inte syftar på goa gôbbar, utan om den skadliga kultur som har gjort det möjligt för tjänstemän och politiker att bortse från lagar och regler för att uppnå mål som man ansåg som viktiga. Målet för Öppna Göteborg är att motverka att liknande saker händer i framtiden.
Under 2010 gjorde Uppdrag Granskning ett reportage om muthärvan, som senare belönades med Guldspaden. Flera tjänstemän misstänktes ha skaffat sig fördelar från olika entreprenörer. Riksenheten mot korruption väckte senare åtal mot flera individer, för bland annat grovt bedrägeri och bestickning. Öppna Göteborg jobbar för att hindra sådana här fall av maktmissbruk och korruption. När man i vanliga fall kanske främst har problem med hur anställda ska bete sig eller klä sig rätt på arbetsplatsen, har man alltså i Göteborgs kommun flera rättsfall som fått stor publicitet i hela Sverige. Det här har påverkat Göteborgs anseende negativt, och för många var det en ögonöppnare, då man inte tänkt på korruption som ett problem vi har i Sverige.
Begreppet Göteborgsandan började diskuteras flitigt efter skandalerna. Öppna Göteborg rekommenderar en artikel skriven av Jan Jörnmark, där han förklarar var det har sitt ursprung. Precis som Öppna Göteborg antyder så har problem med korruption och svågerpolitik funnits i Göteborg länge. Det var dock först på 90-talet som Göteborgsandan började få en negativ klang. Då läckte nyheten att stadsdirektören hade attesterat räkningar som verkade tvivelaktiga. Hans kommentar var att det sitter någon råtta i systemet, som har läckt det här. Just den här mentaliteten är vad som har skapat problem med öppenhet i Göteborg; visselblåsare har inte belönats, utan frysts ut på arbetsplatsen.

Hur kan man gå vidare?

Muthärvan har visat att det finns ett strukturellt problem i Göteborg. Partiet Öppna Göteborg vill ta tag i problemet från grunden. Det är bekymmersamt att det trots att det har varit mycket prat sedan skandalen briserade saknas tecken på att någon politiker med inflytande faktiskt är villig att ta tag i problemet. Det Öppna Göteborg vill är att verkligen ta tag i korruptionen, och vara objektiva i sina bedömningar. Just öppenheten och beslutet att döma alla på lika grunder är vad som har saknats i Göteborg. Dennis Töllborg erbjöd först två etablerade partier, ett i vardera partiblock, att ställa upp på det här kravet. Inget av dem visade dock något intresse av att förbinda sig till att hjälpa med att motverka korruptionen på ett så rakt sätt.
Det här är varför partiet Öppna Göteborg behövs. En folkvald kraft i kommunfullmäktige har chansen att ta tag i problemet från insidan. Genom att se och belysa problem och tvivelaktigheter, men också genom att lyfta fram goda exempel på kommunal maktutövning, så är det möjligt för Göteborg att förändras och bli en stad att räkna med igen. Det dåliga rykte som Göteborg har dragit på sig efter skandalerna kommer bli svårt att bli av med; just därför behöver vi visa både göteborgare och resten av världen att Göteborg inte blundar för problemen som finns, och gör aktiva val för att förbättra sig. En fråga, en mandatperiod. Ge partiet en chans i kommunfullmäktige, så att göteborgare kan återta sin stad, och än en gång vara stolta över att komma från Sveriges framsida.

Tidningen Visslan och andra medier

För att få en plattform att diskutera, så startade Partiet Öppna Göteborg tidningen Visslan, en nättidning som rapporterar om hur Göteborgs stad sköts. Tidningen agerar helt självständigt. De som arbetar på Visslan gör det på en helt ideell basis, vilket minskar risken för dolda motiv. Titeln anspelar på visselblåsare, och tanken är att man här skall kunna ta upp ämnen till debatt. Även om Göteborg är i fokus, så behandlar Visslan öppenhetsfrågor i hela världen, med artiklar om bland annat påvens påverkan på den katolska kyrkan och Spaniens nya ”munkavelslag”. Du kan även följa partiet genom sociala medier, såsom Facebook och Twitter. Där kan du interagera och komma med egna förslag, allt för att bidra till ett mer öppet Göteborg.

TIPS: Om du är mer intresserad av utrikespolitik är förslaget att bli medlem i Utrikespolitiska Föreningen Göteborg.